سرب کوبی صنعتی - تخصصی ( سربکوبی صنعتی )

عضویت در خبر نامه سایت های مرتبط
يکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
        

در رادیوگرافی صنعتی و سیستم های رادیوتراپی شدت پرتوهایی که از دستگاه منتشر می شوند علاوه برانرژی بسیار بالا ٬ قدرت نفوذ بسیار زیادی نیز دارند اشعه ساطع شده از این دستگاهها به شدت در محیط پراکنده و در فضا منعکس می شود از اینرو در این موارد انتخاب روش مناسب جهت حفاظت پرتو اهمیت بیشتری داشته ٬ دقت زیادی را می طلبد زیرا ایجاد و یا باقی ماندن کوچکترین روزنه ( که در سرب کوبی اتاقهای رادیوگرافی با حداکثر 130kvpمعمولا از آنها صرف نظر می شده ) نیز بسیار خطرناک خواهد بود و به هیچ وجه نمی توان آنرا نادیده گرفت علاوه بر این از فاکتورهای مهمی که باید به آنها توجه نمود وزن سرب بکار رفته بر روی دیوارها ٬ سقف و همچنین محاسبه دقیق ضخامت لایه ها بر اساس نوع و شدت پرتو دستگاه ٬ منطبق با استانداردهای پایه و قوانین انرژی اتمی و از همه مهمتر نوع لایه اولیه در ساخت محافظ ها و پوشش دیوارها می باشد زیرا درصورتی که در این مراکز پرتوها مستقیما به لایه سربی برخورد نمایند به شدت منعکس شده مشکلات زیادی را در تصویر برداری و پرتو درمانی بوجود می آورند.

سرب کوبی تخصصی , سرب کوبی صنعتی , رادیوگرافی صنعتی , حفاظت پرتو , سرب , شرایط اکسپوز , بلوک سربی , آجر سربی , ضخامت لایه های سربی

از آنجا که با افزودن شدت پرتو ( انتخاب دستگاههایی با توان بالاتر ) ضخامت لایه های سربی محافظ و به تبع ٬ وزن سرب به صورت تصاعدی افزایش می یابد باید محل استقرار لایه ها ( بخصوص شیلد سربی که باید در سقف کار گذاشته شوند ) استحکام کافی جهت تحمل وزن چندین تن سرب که می تواند بسیار خطرناک باشد را داشته باشد . در اجرای طرحهای ایزولاسیون روشهای مختلفی توسط شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد که از بهینه ترین آنها می توان طراحی شاسی اولیه و نصب بلوکها و یا آجرهای سربی بر روی آن اشاره نمود که در صورت استفاده از آجر سربی ( و یا بلوک سربی ) قالب گیریهای بسیار دقیق مورد نیاز خواهد بود تا محافظت در برابر اشعه توسط این بلوکها با مشکلی مواجه نشود و قطعات کاملا بر هم منطبق شوند علاوه بر این روش بکار رفته جهت ایزولاسیون باید به گونه ای باشد که بتوان لایه ها را ( بدون ایجاد کوچکترین صدمه یا روزنه ) با ورقه های MDFو .. پوشش داد و یا کلیدها ٬ پریزها ٬ لوله ها و ... را بطور مناسب نصب نمود .

در این بین مهمترین قسمت ٬ طراحی و محاسبه لایه های سربی می باشد . نکاتی که باید در این محاسبات مورد توجه قرار داد عبارتند از :

آجر سربی

1 – فاصله منبع تشعشع از دیواره ها و اتاق کنترل

2 – محل استقرار دستگاه

3 – محل استقرار شیشه سربی

4 – میزان پراکندگی اشعه

5 – میزان تشعشع نشتی

6 – حجم کار WorkLoad

7 – حداکثر شرایط اکسپوز دستگاه

8 – محل استقرار درب های ورودی و ...

جداول زیر توسط کمیته ملی استاندارد ایالات متحده برای منابع پرتو نقطه ای و استفاده آزمایشگاهی در دومین کنگره بین المللی رادیوگرافی ارائه شده است و در مواردی که شرایط پایدار در طراحی مورد نظر است محاسبات پیچیده ای نیاز بوده و مقادیر جداول تغییرخواهند نمود علاوه بر آن چشمه های پرتو با بیم واید نیز در این جداول نادیده گرفته شده اند .

جدول اولیه ایزولاسیون و ضخامت سرب در سربکوبی کمیته ملی استاندارد ایالات متحده

****************************************************************************

آجر سربی و ورق سرب - انواع شیلد سربی
محاسبه ضخامت لایه سربی محافظ - رادیوگرافی تشخیصی
تجهیزات پزشکی دژپاد - ( Lead Glass ) شیشه سربی
سرب و استخراج آن در معادن ایران - lead
طراحی و ساخت اتاقک سربی
سربکوبی - شیلدینگ بخشهای رادیولوژی و رادیوتراپی ٬ پزشکی - صنعتی
پارتیشن سربی - لوازم پزشکی دژپاد
سرب کوبی تخصصیشرایط اکسپوزآجر سربیضخامت لایه های سربیبلوک سربیسربسرب کوبی صنعتیحفاظت پرتورادیوگرافی صنعتیسربکوبی صنعتیسربکوبی تخصصی