نمونه رنگ و طرح دیوارپوش - دیوارکوب کرنوگرین

عضویت در خبر نامه سایت های مرتبط
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
        

نمونه رنگ و طرحهای دیوارپوش های MDF کرنوگرین

با استفاده از سمپل زیر و انتخاب طرح دلخواه می توانید از نسبت به موجود بودن آن در انبار اطلاع حاصل نمایید

بمنظور مشاهده دقیقتر تصاویر میتوانید رنگ و روشنایی مانیتور را در حد نرمال تنظیم و بر روی تصاویر کوچک شده کلیک نمایید


101-Beech
102-Oak
103-Light-Cherry
104-Maple
105-Walnut
106-Cherry
107-Wenge
109-White
110-Antique
111-Classic-Beech
113-Atlas-Cherry
115-Natural-Walnut
116-Dark-Cherry
117-Natural-Wenge
118-Dark-Mahogany
119-Silver
120-Zebrano
122-Ice-Oak
125-Classic-Walnut
126-Colombia-Cherry
127-Olive-Wenge
129-Gold
130-Antique-Wenge
132-Brown-Oak
135-Walnut-Antique
140-Antique-Light
150-Antique-Brown
160-Antique-Medium
170-Antique-Green
201-Beech
202-Oak
203-Cherry
204-Maple
205-Walnut
206-Dark-Cherry