تایمر اکسپوز

عضویت در خبر نامه سایت های مرتبط
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
        

تایمر رادیوگرافی تک دندان

تایمر رادیوگرافی تک دندان

این تایمر یکی از ساده ترین و کارآمد ترین تایمرهای مورد استفاده در رادیوگرافی تک دندان می باشد . برای افزایش محدوده رنج زمانی اکسپوز در این تایمر از یک ترایاک 16A با محدودیت کلیدزنی در حدود us ( با توج