دستگاه رادیوگرافی دیجیتال

عضویت در خبر نامه سایت های مرتبط
يکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
        

سیستم های چند منظوره رادیوگرافی دیجیتال - دستگاه رادیولوژی

سیستم های چند منظوره رادیوگرافی دیجیتال - دستگاه رادیولوژی

شرکت تجهیزات پزشکی دژپاد اقدام به واردات جدیدترین دستگاه های رادیوگرافی و رادیولوژی دیجیتال با یکسال ضمانت نموده است

دستگاه ماموگرافی دیجیتال - تجهیزات پزشکی دژپاد

دستگاه ماموگرافی دیجیتال - تجهیزات پزشکی دژپاد

ارائه جدیدترین دستگاه های ماموگرافی تمام دیجیتال با مناسبترین قیمت