سرب کوبی تخصصی

عضویت در خبر نامه سایت های مرتبط
پنحشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
        

سرب کوبی صنعتی - تخصصی ( سربکوبی صنعتی )

سرب کوبی صنعتی - تخصصی ( سربکوبی صنعتی )

در رادیوگرافی صنعتی و سیستم های رادیوتراپی شدت پرتوهایی که از دستگاه منتشر می شوند علاوه برانرژی بسیار بالا ٬ قدرت نفوذ بسیار زیادی نیز دارند اشعه ساطع شده از این دستگاهها به شدت در محیط پراکنده و در