سربکوبی تخصصی

عضویت در خبر نامه سایت های مرتبط
يکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
        

سربکوبی - شیلدینگ بخشهای رادیولوژی و رادیوتراپی ٬ پزشکی - صنعتی

سربکوبی - شیلدینگ بخشهای رادیولوژی و رادیوتراپی ٬ پزشکی - صنعتی

سربکوبی و ایزولاسیون اتاقهای پرتو در رادیولوژی و رادیوتراپی با مرغوبترین سرب

سرب کوبی صنعتی - تخصصی ( سربکوبی صنعتی )

سرب کوبی صنعتی - تخصصی ( سربکوبی صنعتی )

در رادیوگرافی صنعتی و سیستم های رادیوتراپی شدت پرتوهایی که از دستگاه منتشر می شوند علاوه برانرژی بسیار بالا ٬ قدرت نفوذ بسیار زیادی نیز دارند اشعه ساطع شده از این دستگاهها به شدت در محیط پراکنده و در