تیوپ اشعه ایکس - تیوب رادیولوژی

عضویت در خبر نامه سایت های مرتبط
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
        

اشعه ایکس بخشی از طیف امواج الکترومغناطیس با طول موج حدود 0.06 تا 12 آنگستروم می باشد که از نظر قابلیت نفوذ در مواد به دو دسته نرم و سخت تقسیم بندی میشود . اشعه ایکس نرم دارای طول موج بلند ( در حدود چند دهم تا چند آنگستروم ) با قابلیت نفوذ کم و اشعه ایکس سخت با طول موج کوتاه ( چند صدم آنگستروم ) و قابلیت نفوذ بالاتر می باشد

●تشکیل طیف پیوسته اشعه ایکس

طیف اشعه ایکس

گاهی الکترونهای سریع و پر انرژی با وارد شدن به محیط اتم بدون برخورد به الکترونهای اطراف هسته ، به هسته اتم نزدیک و تحت تاثیر نیروی الکتروستاتیکی شدید بین هسته ( با بار مثبت ) و خود الکترون ( با بار منفی ) از مسیر خود منحرف شده بطور ناگهانی سرعتشان کاسته می شود در نتیجه این کند شدن ناگهانی ، انرژی اولیه به صورت اشعه ایکس پیوسته ساطع می شود.

●تشکیل طیف اختصاصی پرتو ایکس

با برخورد الکترونهایی که به نسبت انرژی کمتری دارند با الکترونی از لایه های محیطی اتم هدف ، الکترون از جای خود کنده شده و حفره ای در لایه ایجاد می شود ( الکترون سریع نیز به بیرون پرتاب می شود ) در این هنگام اتم برانگیخته به سرعت الکترونی جذب کرده ، انرژی مازاد خود را به صورت یک فوتون ایکس از دست می دهد انرژی لازم برای جدا نمودن یک الکترون از مدار به لایه ای که الکترون در آن واقع است و بار هسته بستگی دارد که از اختصاصات اتم هدف به شمار می رود.

ساختمان تیوب های اشعه ایکس

تیوب اشعه ایکس ( اکثر تیوب های رادیوگرافی و تیوب های رادیولوژی ) از یک حباب شیشه ای از جنس پیرکس که از هوا تخلیه شده ( حدودا تا 0.01 میلیمتر جیوه ) به نام اینسرت تشکیل شده که در داخل یک محفظه ( استوانه ای شکل ) فولادی قرار گرفته که در آن دو مادگی جهت اتصال کابل های فشار قوی و یک دریچه جهت عبور پرتو ایجاد شده است

  تیوب مولد اشعه ایکس ( تیوب رادیولوژی )  

معمولا محفظه فلزی را از روغن مخصوصی با درجه عایقی بالا پر می کنند این محفظه سه وظیفه اصلی دارد

1 - ایزوله نمودن اطراف اینسرت نسبت به اشعه

2 - محافظت پرسنل از شوک الکتریکی

3 - هدایت حرارت ایجاد شده در اینسرت به بیرون.

در انتهای این محفظه یک دیافراگم قرار گرفته تا با افزایش احتمالی حجم روغن در اثر حرارت داخلی فضای بیشتری برای آن ایجاد نماید.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

****************************************************************************

تایمر رادیوگرافی تک دندان
تکنیکهای رادیوگرافی دیجیتال - رادیوگرافی دیجیتال مستقیم DDR
پرتوهای یونساز - گاما ٬ ایکس
عوارض پرتوگیری غیر اصولی و اقدامات تشخیصی پاراکلینیک - عوارض اشعه ایکس و کاما
کمیت ها و تعاریف مربوط به تشعشع
ریتینگ تیوپ اشعه ایکس - تیوب رادیولوژی
آند در تیوپ اشعه ایکس – تیوب رادیولوژی
تیوب اشعه ایکستیوب رادیوگرافیساختمان تیوبطیف پیوسته اشعه ایکسطیف اختصاصی پرتواینسرتاشعه ایکستیوب رادیولوژیلوازم پزشکی