چراغ هشدار ( چراغ اخطار ) اشعه ایکس

عضویت در خبر نامه سایت های مرتبط
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
        

چراغ هشدار ( چراغ اخطار ) اشعه ایکس :

چراغ هشدار اشعه ایکس به منظور آگاه نمودن افراد از اعمال اکسپوز و احیانا دور نگه داشتن آنها از منطقه کنترل شده تشعشع در تمام مراکز تصویر برداری و رادیوگرافی پزشکی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد .

اصولا چراغ های هشدار اشعه ایکس بر اساس مدار شامل دو ترایاک با قطع و وصل لامپ هایی در دو حالت آماده به کار و تحت تابش ( در حال اکسپوز ) طراحی می شوند که در آن حالت آماده به کار نارنجی رنگ و حالت تحت تابش به رنگ قرمز خواهد بود علاوه بر این در برخی مدل ها ٬ همزمان با اکسپوز آلارم مربوطه پخش شده و چراغ اخطار اشعه به حالت چشمک زن در می آید . این چراغ ها بر اساس محل نصب به اشکال تک ٬ دو و سه وجه هشدار تولید می شوند که در شکل انواع آن مشخص شده اند .

بطور کلی در طراحی یک چراغ اخطار اشعه ایکس لازم است به موارد زیر توجه شود :

● چراغ هشدار اشعه ایکس از از تمامی وجه های مورد استفاده دارای روشنایی کافی باشد .

● از لامپ های مناسب با عمر طولانی در آنها استفاده شده باشد

● درخشش چراغ هشدار موجب چشم زدگی در افراد نشود .

● طیف رنگ و درخشندگی آن در حدود 65 – 6500 نیت ( کاندیلا بر متر مربع ) باشد .

● براحتی قابل نصب یا تعویض لامپ باشد و لامپ و سایر تجهیزات در آن بگونه ای اسمبل شده باشند که موجب انتقال حرارت به وجه دارای علائم هشدار نشده ٬ احیانا باعث کدر یا ذوب شدن آن نشوند .

چراغ هشدار ( چراغ اخطار ) اشعه ایکس

****************************************************************************

تکنیکهای رادیوگرافی دیجیتال - رادیوگرافی دیجیتال مستقیم DDR
پرتوهای یونساز - گاما ٬ ایکس
عوارض پرتوگیری غیر اصولی و اقدامات تشخیصی پاراکلینیک - عوارض اشعه ایکس و کاما
کمیت ها و تعاریف مربوط به تشعشع
ریتینگ تیوپ اشعه ایکس - تیوب رادیولوژی
آند در تیوپ اشعه ایکس – تیوب رادیولوژی
ساختمان داخلی تیوب اشعه ایکس - تیوب رادیولوژی
چراغ اخطار اشعه ایکسچراغ هشدار اشعه ایکسچراغ هشدارچراغ اخطارچراغ هشدار رادیولوژیاشعه ایکسچراغ هشدار رادیوگرافیلوازم پزشکی